केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

इन्जिनियर र सव-इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: