केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

केराबारी गाउँपालिकाको आयोजनामा १५ औं महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस २०७५

आर्थिक वर्ष: