केराबारी गाउँपालिका,गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा वडावाट माग भई आएको सिफारिसको आधारमा कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन अभियानको शिलशिलामा अति विपन्न दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरुलाई विपत व्यवस्थापन कोषद्वारा राहत सामग्री वडा नम्बर १,२ र ३ ला