केराबारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आयोजनामा जनप्रतिनिधिहरुका लागि दुई दिने सकारात्मक सोच तथा नेतृत्व विकास तालिम मिति २०७५/१२/२८ र २९ गते

आर्थिक वर्ष: