केराबारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि एक दिवसिय अभिमुखिकरण कार्यक्रम २०७५

आर्थिक वर्ष: