केराबारी गाउँपालिका, पाँचौ गाउँसभा समुद्घाटन समरोह, प्रमुख अथिति माननिय श्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे ज्यू ।

आर्थिक वर्ष: