केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

केराबारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Address: 
केराबारी गाउँपालिका-१०
Telephone: 
०२१-४०३११०
Email: 
kerabariruralmun@gmail.com
Latitude: 
26.762665
Longitude: 
87.403818