केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

केराबारी गाउँ कार्यपालिकाको सभाहलमा भलुवा-लोहोंद्रा, खदम, मुगु , हुर्हुरे र डाले खोलाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) को मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरणक झलकहरु