केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

खानेपानी पाइप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना