तपाईहरुलाई केराबारी गाउँपालिकामा भएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?