तपाईहरुलाई केराबारी गाउँपालिकामा हुन गइरहेको सावजनिक सुनवाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?