केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धमा