केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना