केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना