यस केराबारी गाउँपालिकाको आयोजनामा केराबारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक अवधिको तेस्रो पक्षद्वारा मिति २०७६/०१/१५ गते आइतबार सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु

आर्थिक वर्ष: