वडा भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।