केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

विध्युत तार तथा पोल खरिद सम्बन्ध शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना