केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री ईन्द्र बहादुर याम्फु राई

Phone: 
९८५२०८०२०४,९८६७५७३४५१