केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री कृष्ण कुमार न्यौपाने

ईमेल: 
krishnakumarneupane@gmail.com
फोन: 
9852080214