केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री चन्द्र प्रकाश राई

Phone: 
९८१३३५४४७३