केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री पदम बहादुर मगर

Phone: 
९८१९३४५२८३