केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री पुण्य प्रसाद पौडेल

ईमेल: 
poudelpunya9842@gmail.com
फोन: 
९८५२०८०२१३