केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठ

Phone: 
९८५२०८०२०३,९८५२०४१६९४, ९८४२२७५७००