केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री राम राई

Phone: 
९८५२०८०२०५,९८४२०५२३८७, ९८११०९६८७२