केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

श्री वाल कुमारी नेपाली

Phone: 
९८००९०४६४२