केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

संविधान दिवस २०७५ को शुभउपलक्षमा केराबारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आयोजनामा सरसफाई तथा अन्तरकृया कार्यक्रमका झलकहरु

आर्थिक वर्ष: