केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

हल्का सवारी साधन जिप खरिदको लागि क्याटलग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना