४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।