केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ई. श्री सुवास सुवेदी

ईमेल: 
ito.kerabarimun@gmail.com
फोन: 
९८६७७८६४००
Section: 
सुचना प्रविधि शाखा / सुचना अधिकारी