केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9852046248, 9852080211

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०५४७१०