केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री पोषण खनाल लेखापाल लेखा शाखा poshankhanal27@gmail.com ९८५२०५२२५२
श्री उत्तम कटुवाल ना.सु प्रशासन तथा जिन्सी शाखा uttamkatwal502@gmail.com ९८४२०६९५०२
श्री कमल कोइराला खरिदार ७ नं. वडा सचिव ९८००९४८७८५
श्री डम्मरुबल्लभ बराल कार्यकारी अधिकृत dammarubaral@gmail.com ९८४२०३८७७७