केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

१ नं वडा कार्यालय, पाटिगाउँ

Ward Contact Number: 
९८५२०८०२०१,९८६२२८३६५४