केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

७६/७७ 07/25/2019 - 22:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 07/25/2019 - 22:57

ह्युमपाइप खरिद सम्बन्धि आसयको सुचना

७५/७६ 07/13/2019 - 11:55 PDF icon IMG_20190710_0001.pdf

HDP पाइप खरिद सम्बन्धि आसयको सुचना

७५/७६ 07/13/2019 - 11:41 PDF icon 4x10-Kerabari Rural Municipality.pdf

PSC पोल खरिद सम्बन्धि आसयको सूचना

७५/७६ 07/10/2019 - 17:45 PDF icon IMG_20190710_0006.pdf

टेण्डर आव्हान सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि सच्याइएको सूचना ।

७५/७६ 07/09/2019 - 16:09

विध्युतिय पोल खरिद सम्बन्ध दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धिको सूचना

७५/७६ 06/23/2019 - 09:37

राजश्व संकलन सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/23/2019 - 09:35

सडक सेवा उपयोग शुल्क सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/23/2019 - 09:32

दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 06/18/2019 - 13:11

Pages