सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 03/20/2020 - 17:27

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७६/७७ 03/20/2020 - 17:24

कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 03/18/2020 - 10:11

कम्प्युटर तथा अन्य उपकरण खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धिको सुचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 19:39

४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 19:33

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७६/७७ 03/05/2020 - 13:02

कालोपत्रे सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धिको सुचना ।

७६/७७ 02/28/2020 - 15:22

कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 02/27/2020 - 11:57

आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेवारेको सुचना ।

७६/७७ 02/27/2020 - 11:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७६/७७ 02/17/2020 - 07:10

Pages