सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 01/22/2020 - 11:49

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७६/७७ 01/20/2020 - 10:50

चोक्टि कालापानी सडक कालोपत्रे सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 01/08/2020 - 17:44 PDF icon Kearbari Rural.pdf

वडा भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 12/31/2019 - 17:23

वडा नं ९ को वडा भवन निर्माण सम्बन्धिको बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 12/24/2019 - 17:35

फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि दरबाउपत्र आव्हान सम्बन्धिको सूचना ।

७६/७७ 12/17/2019 - 16:42

बजार टहरा निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 12/06/2019 - 14:01

सडक सेवा उपयोग शुल्क सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/17/2019 - 09:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 09/22/2019 - 11:49

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा

७६/७७ 09/04/2019 - 16:24

Pages