FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७७/७८ 07/31/2020 - 11:58

खरिद प्रकृया स्थगित गरिएको बारे ।

७६/७७ 07/12/2020 - 20:16 PDF icon IMG_20200712_0009.pdf

सुचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 07/06/2020 - 12:37

दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सुचना ।

७६/७७ 06/12/2020 - 17:38

आवश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 06/08/2020 - 16:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७६/७७ 06/05/2020 - 15:24

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि दरभाउ आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 06/02/2020 - 14:56

शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 05/26/2020 - 23:24

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सुचना ।

७६/७७ 05/24/2020 - 19:35

बोलपत्रको अनलाईनवाट म्याद थप सम्बन्धिको सुचना ।

७६/७७ 05/11/2020 - 21:41

Pages