सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 05/26/2020 - 23:24

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सुचना ।

७६/७७ 05/24/2020 - 19:35

बोलपत्रको अनलाईनवाट म्याद थप सम्बन्धिको सुचना ।

७६/७७ 05/11/2020 - 21:41

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७६/७७ 05/08/2020 - 18:02

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ७ वडा कार्यालय जाने वाटो कालोपत्रे र दोश्रो प्याकेज अन्तरगतको रंगशाला पारापेट निर्माण गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धिको सुचना ।

७६/७७ 04/27/2020 - 13:08

शिलबन्दि दरभाउपत्र तथा बोलपत्र खोल्ने मिति संसोधन सम्बन्धिको सुचना ।

७५/७६ 04/23/2020 - 15:40

तारजाली खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 04/17/2020 - 16:35

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ४ मा हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 04/16/2020 - 16:46

बोलपत्र खोल्ने मिति र समय परिवर्तन सम्बन्धिको सूचना ।

७६/७७ 04/16/2020 - 16:16

हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 03/20/2020 - 17:27

Pages