सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक सेवा उपयोग शुल्क सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/17/2019 - 09:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 09/22/2019 - 11:49

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा

७६/७७ 09/04/2019 - 16:24

केराबारी गाउँपालिकाको आन्तरीक श्रोत अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत विक्रीको सूचना संसोधन गरीएको बारे अन्यन्त जरूरी सूचना ।

७६/७७ 09/02/2019 - 16:28

सडक सेवा उपयोग शुल्क सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 08/30/2019 - 16:44

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 08/25/2019 - 13:12

बोलपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

७६/७७ 07/25/2019 - 22:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 07/25/2019 - 22:57

ह्युमपाइप खरिद सम्बन्धि आसयको सुचना

७५/७६ 07/13/2019 - 11:55 PDF icon IMG_20190710_0001.pdf

HDP पाइप खरिद सम्बन्धि आसयको सुचना

७५/७६ 07/13/2019 - 11:41 PDF icon 4x10-Kerabari Rural Municipality.pdf

Pages