सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक सेवा उपयोग शुल्क सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/23/2019 - 09:32

दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 06/18/2019 - 13:11

ह्युमपाइप खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 06/16/2019 - 12:11

खानेपानी पाइप र फिटिङ सामाग्री खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 06/12/2019 - 09:44

४ नं वडा कार्यालय निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र सुचना

७५/७६ 06/12/2019 - 09:42

खानेपानी पाइप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 06/01/2019 - 11:37

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 05/17/2019 - 19:53

विध्युत तार तथा पोल खरिद सम्बन्ध शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 17:28

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 05/01/2019 - 08:10

Technical Specification for Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply of Motorcycle , Sealed Quotation No:KRMC/MOR/G/SQ-04(075/76) Date of Publication: 2076/01/17

७५/७६ 04/30/2019 - 08:57 PDF icon Bike specification.pdf

Pages