केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

केराबारी गाउँपालिकाको भौगोलिक नक्शा

आर्थिक वर्ष: