FAQs Complain Problems

केराबारी गाउँपालिका न्यायिक समिति अन्तर्गत मेलमिलपकर्ता छनौट गरी तालिम संचालन गरिने भएकाले यो सूचना वडाका विभिन्न स्थानमा टाँस गरी सो को आवश्यक प्रचार-प्रसार गरिदिनुहुन तथा सूचना बमोजिम प्राप्त भएका आवेदनहरु संकलन गरी सूचनाको म्याद समाप्त भएपछि गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष: