केराबारी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

केराबारी गाउँपालिका बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना