हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ।