FAQs Complain Problems

आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक(माघ फाल्गुण र चैत्र महिना) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरी प्रणालीमा दर्ता भएका नयाँ लाभग्राहीहरुको विवरण ।

आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक(माघ फाल्गुण र चैत्र महिना)  मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरी प्रणालीमा दर्ता भएका नयाँ लाभग्राहीहरुको विवरण ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार: