FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
केराबारी गाउँपालिकाको आ.ब २०७९-०८० को प्रथम त्रैमाशिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । 09/27/2022 - 15:20 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
बजेट तथा खर्च सम्बन्धि विवरण । 09/13/2022 - 17:08 PDF icon बजेट तथा खर्च सम्बन्धि विवरण ।.pdf
आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण । 09/13/2022 - 17:07 PDF icon आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण ।.pdf
   केराबारी गाउँपालिका वडा नं १ देखि १० सम्कोम आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक शुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण । 07/22/2022 - 14:37 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना । 07/13/2022 - 15:20 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को सामाजिक परिक्षणको प्रतिवेदन । 06/16/2022 - 17:52 PDF icon सामाजिक परिक्षण २०७७-०७८.pdf
केराबारी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका मुख्य मुख्य पर्यटकिय स्थानहरु सम्बन्धि विवरण । 06/09/2022 - 13:18 PDF icon tourism area.pdf
प्रथम गाउँसभाद्वारा पारित गाउँ विकास योजना २०७४ 11/26/2017 - 15:17 PDF icon Merged Document_All.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७४ 11/26/2017 - 13:23 PDF icon पार्श्वचित्र २०७४.pdf