FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोन नं
श्री सुमन मिरिङचिङ अध्यक्ष sumanmiringching21@gmail.com ९८५२०४१७६०
श्री मनमाया मगर उपाध्यक्ष manmaya447@gmail.com ९८०७०३७४३३,९८५२०८०२१२
श्री शरण थापा मगर वडा अध्यक्ष ward1.kerabarirm@gmail.com ९८४९३८४९४७
श्री प्रेम बहादुर लिम्बू वडा अध्यक्ष ward2.kerabarirm@gmail.com ९८५२०३११०४
श्री राम चन्द्र शाही वडा अध्यक्ष ward3.kerabarirm@gmail.com ९८६२१७२७९०
श्री शिव प्रसाद तामाङ वडा अध्यक्ष ward4.kerabarirm@gmail.com ९८४२१४२६०३
श्री अजय लिम्बु वडा अध्यक्ष ward5.kerabarirm@gmail.com ९८६०५२०४८०
श्री उपेन्द्र लुङ्गेलि मगर वडा अध्यक्ष ward6.kerabarirm@gmail.com ९८५२०८०२०६,९८०२७९३३०८
श्री खगेन्द्र प्रासाद निरौला वडा अध्यक्ष ward7.kerabarirm@gmail.com ९८०४३८६६१४
श्री कमल कुमार बस्नेत वडा अध्यक्ष ward8.kerabarirm@gmail.com ९८५२०५७२४५
श्री गोपाल राई वडा अध्यक्ष ward9.kerabarirm@gmail.com ९८५२०७९५९८
श्री पूर्ण वहादुर मगर वडा अध्यक्ष ward10.kerabarirm@gmail.com ९८४२०३२११३
श्री मन माया विश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य 9804002101
श्री रेखा विश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य ९८१७३७९२९०
श्री लिला देवी दर्जि कार्यपालिका सदस्य ९८६२०४३६५३
श्री गंगा लिम्बु कार्यपालिका सदस्य ९८४२२८६३६७
श्री नारायण प्रसाद भुजेल प्रवक्ता / कार्यपालिका सदस्य gyaljunabhu@gmail.com ९८४२०९६८५४
श्री लोक वहादुर विश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य ९७४५२३९७८०