FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को संशोधित बजेट विवरण ।

2078/079 04/08/2022 - 13:39 PDF icon शंसोधित विनियोजन बिधेयक २०७८.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ को बजेट योजना तथा परियोजनाहरु ।

09/12/2021 - 11:14 PDF icon Kerabari_All_Final_Budget_078.79-3-148.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत दररेटहरु ।

09/10/2021 - 12:34 PDF icon दररेट ०७८-०७९.pdf

उपभोक्ता समितिहरुले योजना संचालनका लागि सम्झौता र फरफारक गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण ।

11/26/2020 - 11:03 PDF icon check list.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को स्वीकृत दररेटहरु ।

09/23/2020 - 14:40 PDF icon दररेट आ.व.०७७-०७८.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को बजेट योजना तथा परियोजनाहरु ।

09/10/2020 - 15:58 PDF icon बजेट २०७७०७८.pdf

आ.व.२०७६/०७७ को योजना तथा परियोजना ।

12/06/2019 - 14:19 PDF icon FY2076-077.pdf

आ.व. २०७५/०७६ केराबारी गाउँपालिकाको योजना तथा परियोजना

12/07/2018 - 12:15 PDF icon kerabari yojana book 2075.076_Final_7.13.11.20.pdf