FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०-०८१ को लागि स्थानीय दररेट ।

२०८०/०८१ 10/04/2023 - 14:58 PDF icon आ.व.२०८०-०८१ स्थानीय दररेट.pdf

आ.व. २०८०।०८१ को निति, कार्यक्रम तथा वजेट

२०८०/०८१ 08/23/2023 - 17:27 PDF icon 80-81 Red Book.pdf

 केराबारी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ प्रथम संशोधन ।

२०७९/०८० 03/17/2023 - 11:30 PDF icon १. केराबारी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९(प्रथम संशोधन) (1).pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत दररेटहरु ।

२०७९/०८० 10/16/2022 - 12:35 PDF icon rate_079-080.pdf

गाउँपालिकामा प्रथम १०० दिन भित्र भएका मुख्य मुख्य कामहरु ।

09/10/2022 - 11:20

आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विवरण ।

२०७९/०८० 08/18/2022 - 14:10 PDF icon आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विवरण ।.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को संशोधित बजेट विवरण ।

2078/079 04/08/2022 - 13:39 PDF icon शंसोधित विनियोजन बिधेयक २०७८.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ को बजेट योजना तथा परियोजनाहरु ।

09/12/2021 - 11:14 PDF icon Kerabari_All_Final_Budget_078.79-3-148.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत दररेटहरु ।

09/10/2021 - 12:34 PDF icon दररेट ०७८-०७९.pdf

उपभोक्ता समितिहरुले योजना संचालनका लागि सम्झौता र फरफारक गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण ।

11/26/2020 - 11:03 PDF icon check list.pdf

Pages