FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 03/02/2021 - 00:04 PDF icon Kerabari Building 4 x 23 size.pdf

खेलकुद मैदान प्यारापेट निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 03/01/2021 - 23:59 PDF icon Kerabari Parapet 4 x 22 size_compressed.pdf

सूचना गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/01/2021 - 18:49

विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धिको सूचना ।

७७/७८ 02/24/2021 - 12:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 02/24/2021 - 11:59 PDF icon Kerabari 4 x 20 size notice.pdf

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ४ जनकल्याण मा.वि.भवन निर्माण सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/23/2021 - 02:50 PDF icon Kerabari.pdf

मौरीको घार खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/22/2021 - 06:23

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७७/७८ 02/22/2021 - 06:17 PDF icon Kerabari 4 x 12 size notice.pdf

१५ शैयाको आधारभुत पालिका अस्पताल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/21/2021 - 18:10 PDF icon Kerabari Hospital Building Final.pdf

मौरीको घार खरिद सम्बन्धि सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/17/2021 - 12:48

Pages