FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० को लागि जडिबुटी, कृषि, वनजन्य, कबाडी र जिवजन्तु गाउँपालिकाबाट निकासी हुदा कर दस्तुर असुली सम्बन्धि तेश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 08/26/2022 - 10:42 PDF icon nikasi notice 3rd (1).pdf

आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विवरण ।

२०७९/०८० 08/18/2022 - 14:10 PDF icon आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विवरण ।.pdf

केराबारी गाउँपालिकामा रहेका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयहरुमा विद्युतिय हाजिरी उपकरण खरिद तथा जडान कार्यको लागि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 08/16/2022 - 19:14

मंगलबारे साप्ताहिक हटिया (बहाल बटौरी) कर संकलन सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 08/14/2022 - 22:11

आ.व. २०७९/०८० को लागि जडिबुटी, कृषि, वनजन्य, कबाडी र जिवजन्तु गाउँपालिकाबाट निकासी हुदा कर दस्तुर असुली सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 08/10/2022 - 20:58

आ.व. २०७९/०८० को सडक उपयोग कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

२०७९/०८० 07/25/2022 - 12:09

मंगलबारे साप्ताहिक हटिया (बहाल बटौरी) कर संकलन सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 07/24/2022 - 17:15

आ.व. २०७९/०८० को लागि जडिबुटी, कृषि, वनजन्य, कबाडी र जिवजन्तु गाउँपालिकाबाट निकासी हुदा कर दस्तुर असुली सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

07/24/2022 - 15:37

आ.व. २०७९/०८० को लागि सडक उपयोग कर संकलन सम्बन्धि सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा । ।

2078/079 06/26/2022 - 16:06

अनलाइन मार्फत आ.व. २०७९/०८० को लागि सडक उपयोग कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

2078/079 06/21/2022 - 14:13

Pages