FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

IEE को TOR संसोधन गरिएको सूचना ।

७७/७८ 09/23/2020 - 15:52

TOR प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE) Latest

७७/७८ 09/23/2020 - 15:32 PDF icon iee tor final.pdf

TOR प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE)

७७/७८ 09/16/2020 - 12:46 PDF icon IMG_20200916_0001.pdf

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE) को प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०५/३०

७७/७८ 09/15/2020 - 13:43 PDF icon Kerabari 4 x 15 size notice.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७७/७८ 07/31/2020 - 11:58

खरिद प्रकृया स्थगित गरिएको बारे ।

७६/७७ 07/12/2020 - 20:16 PDF icon IMG_20200712_0009.pdf

सुचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 07/06/2020 - 12:37

दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सुचना ।

७६/७७ 06/12/2020 - 17:38

आवश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

७६/७७ 06/08/2020 - 16:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७६/७७ 06/05/2020 - 15:24

Pages