FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भलुवा खोला, लोहोन्द्रा खोला र तुर्के विराजे खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्री मुल्य असुली (राजश्व संकलन) कार्यको लागि छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 12/06/2023 - 11:06 PDF icon compile.pdf

सेनिटरी प्याडको दररेट उपलव्ध गराइदिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

२०८०/०८१ 11/30/2023 - 16:56 PDF icon IMG_20231130_0003.pdf

ढुङ्गा,गिट्टी/मिक्स गिट्टी,वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्री गर्नेकार्को E-Bid ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 11/25/2023 - 18:46

राजश्व संकलन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 11/25/2023 - 18:41

औषधि खरिद कार्यको लागि दरभाउपत्र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 11/17/2023 - 14:38

सरस्वती मा.वि. केराबारी १ पाटीगाउँको विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 11/10/2023 - 15:20

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्री कार्यको लागि E-Bid ठेक्का बन्दोबस्ति सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 11/07/2023 - 11:00 PDF icon kerabari gaupalika big notice for web site.pdf

विहिवारे-फाइवा सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 11/01/2023 - 10:23

औषधि खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 10/19/2023 - 11:20

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी ठेक्का आव्हानको सूचना सच्याइएको सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 10/05/2023 - 09:24

Pages