FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 02/07/2023 - 20:18

केराबारी गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको विहिबारे-फाइवा सडक स्तरोन्नति तथा चौडा पार्ने कार्य सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०७९/०८० 01/27/2023 - 13:20

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको मुगु आ.वि.को विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आसयको सूचना ।

२०७९/०८० 01/23/2023 - 14:56

केराबारी गाउँपालिका ५ नं वडा कार्यालय मर्मत सम्बन्धि दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

01/19/2023 - 16:27

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा,गिटी/मिक्स गिटी,वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा बिक्री गर्ने कार्यको लागि E-Bid ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।

२०७९/०८० 01/18/2023 - 18:18

कालोपत्रे सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र दोश्रो पटक र १ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्रको तेश्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 01/11/2023 - 11:24

कम्प्यूटर खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०७९/०८० 01/08/2023 - 16:30

मच्छिन्द्र मा.वि. निर्माण तथा मर्मत, जनकल्याण मा.वि. निर्माण र सार्वजनिक मा.वि. निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०७९/०८० 01/04/2023 - 18:29

ह्युमपाइप खरिद र ५ नं वडा कार्यालय मर्मत सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 12/29/2022 - 14:40

केराबारी गाउँपालिका वडा नं १ को कार्यालय भवन र रामबिर आ.वि. केराबारी ९ को विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 12/25/2022 - 11:06 PDF icon Kerabari Rural Municipality (1).pdf

Pages