FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धिको सूचना ।

७७/७८ 06/21/2021 - 16:53

आ.व. २०७८/०७९ को लागि राजश्व संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 06/06/2021 - 14:15

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 06/01/2021 - 11:15

खानेपानी पाईप खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 05/31/2021 - 10:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 05/28/2021 - 13:20

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

७७/७८ 05/24/2021 - 15:48

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना ।

७७/७८ 05/20/2021 - 10:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 05/20/2021 - 10:24

खानेपानी पाइप खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 05/13/2021 - 11:05

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

७७/७८ 05/13/2021 - 10:59 PDF icon 3x16-Kerabari Rural Municipality.pdf

Pages