FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक डिभाइडर निर्माण कार्यको लागि दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 05/13/2024 - 12:40

सडक स्तरोन्नति तथा ग्राबेल कार्य सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 05/06/2024 - 12:27

लोहोन्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्,संकलन तथा विक्री मुल्य असुली कार्य सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 04/28/2024 - 13:01

सडक डिभाइडर निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 04/26/2024 - 08:57

आँपटार लाफा चौक सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि तेश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 04/22/2024 - 13:36

औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 04/11/2024 - 12:45

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ३,८ र १० मा सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/29/2024 - 17:22

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ७ सिंदुरे-ओखलढुाङ्गा सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/28/2024 - 12:39

सडक बत्ति तथा संरचना निर्माण र जडान कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:17

ढुङ्गा, गिटी/मिक्स गिटी, वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:17

Pages