FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ड्रेन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सुचना ।

७७/७८ 11/27/2020 - 15:11

कलभर्ट निर्माण सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 11/27/2020 - 14:59

प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 11/18/2020 - 14:37

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 11/14/2020 - 00:18

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 11/12/2020 - 16:29 PDF icon IMG_20201112_0002.pdf

भवन निर्माण सम्बन्धि सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 11/08/2020 - 12:19

केराबारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 11/02/2020 - 23:16 PDF icon Notice ad 4x25_final.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना ।

७७/७८ 10/08/2020 - 20:45

TOR घटना दर्ताका डिजिटाइजेसन

७७/७८ 10/02/2020 - 15:05 PDF icon IMG_20201002_0002.pdf

घटना दर्ताका डिजिटाइजेसन गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 10/01/2020 - 17:47

Pages