FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ६ र ७ सिमा भालु खोल्सी- टुकुरे टोल सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

2078/079 05/05/2022 - 16:38

खदम खोला पुर्व पश्चिम तटबन्दन साथै HDP खानेपानी पाइप खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

2078/079 04/24/2022 - 11:20

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ६ र ७ सिमा भालु खोल्सी- टुकुरे टोल सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

2078/079 04/19/2022 - 11:04

बोयर बोका,जमुनापारी बोका, पाठी, वर्कसायर सुंगुर पाठा/पाठी खरिद सम्बन्धि अनलाइन अफलाइन दुवै माध्यमवाट दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

2078/079 04/15/2022 - 08:49

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ३ मा रहेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्र अधुरो भवन निर्माण कार्यको लागि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

2078/079 03/24/2022 - 15:03

केराबारी गाउँपालिका वडा नं २ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा ८ नं वडा राधाकृष्ण मार्गमा स्लाब कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि दोश्रो पटक दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

2078/079 03/17/2022 - 12:16

केराबारी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनि टेलर वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि मिनि टेलर खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

2078/079 03/01/2022 - 16:47

केराबारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थान सडक बत्ति खरिद तथा जडान कार्य र केराबारी गाउँपालिका वडा नं ४ स्थित तोपथुम्की पर्यटकिय क्षेत्र निर्माण कार्यको लगि बोलपत्र स्वीकृत गरिएको आसयको सुचना ।

2078/079 02/24/2022 - 22:13

केराबारी गाउँपालिका वडा नं २ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा ८ नं वडा राधाकृष्ण मार्गमा स्लाब कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

02/21/2022 - 08:08

कम्प्यूटर खरिद,फर्निचर खरिद तथा खानेपानी HDP पाइप खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आसयको सूचना ।

02/21/2022 - 08:05

Pages