FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
केराबारी गाउँपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० PDF icon राबारी गाउँपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८० PDF icon कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८०.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को प्रथम संशोधन कार्यविधि २०८० PDF icon प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को प्रथम संशोधन कार्यविधि २०८०.pdf
समुदायमा आधारित सालक संरक्षित विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० PDF icon समुदायमा आधारित सालक संरक्षित विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
आर्थिक सहायता सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ प्रथम संशोधन २०८० PDF icon आर्थिक सहायता सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ प्रथम संशोधन २०८०.pdf
 विद्यालय लेखापरिक्षण सम्वन्धि कार्यविधि २०८० PDF icon विद्यालय लेखापरिक्षण सम्वन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
कन्टिजेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धि निर्देशिका २०८० PDF icon कन्टिजेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धि निर्देशिका २०८०.pdf
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सञ्जाल गठन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० PDF icon वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सञ्जाल गठन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको पोषणमैत्री स्थानीय तह तथा सेवा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन  मार्गदर्शन निर्देशिका २०८० PDF icon पोषणमैत्री र सेवा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन निर्देशिका २०८०.pdf
केराबारी-गाँउपालिकाको-कृषि-विकास-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यबिधि-२०८० PDF icon केराबारी-गाँउपालिकाको-कृषि-विकास-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यबिधि-२०८०.pdf

Pages