FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
केराबारी गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८१ PDF icon १. केराबारी गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८१ ..pdf
केराबारी गाउँपालिकाको विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि २०८१ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाको विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि २०८१.pdf
केराबारी गाउँपालिकाकाो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०८१ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाकाो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०८१.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्षक्रम तर्जुमा समिति कार्यविधि २०८१ PDF icon ४. केराबारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्षक्रम तर्जुमा समिति कार्यविधि २०८१.pdf
५. केराबारी गाउँपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा शिक्षक समायोजन कार्यविधि २०८१ PDF icon ५. केराबारी गाउँपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा शिक्षक समायोजन कार्यविधि २०८१.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ (प्रथम संशोधन सहित) PDF icon शिक्षा ऐन संशोधित(1).pdf
केराबारी गाउँपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० PDF icon राबारी गाउँपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८० PDF icon कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८०.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को प्रथम संशोधन कार्यविधि २०८० PDF icon प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को प्रथम संशोधन कार्यविधि २०८०.pdf

Pages