FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०।०८१ को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण । 11/29/2023 - 12:22 PDF icon 1st_Traimasik_Pragati_1.pdf
ढुङ्गा,गिट्टी तथा बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन् तथा संकलन् गर्ने कार्यको पुन परिमाण एकिन संक्षिप्त प्रतिवेदन । 10/31/2023 - 14:13 PDF icon Document 110.pdf
आ.व.२०७९/८० को स्वास्थ्य संस्थाहरुको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन । 10/10/2023 - 17:28 PDF icon review 2070-80 health.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को निति, कार्यक्रम तथा वजेट 08/23/2023 - 17:28 PDF icon compile book 080-081.pdf
सडकको तथ्याङ्क मिति २०८०।०४।२१ गते सम्म । 08/06/2023 - 17:54 PDF icon IMG_20230806_0004.pdf
शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/०८० 07/30/2023 - 16:56 PDF icon Edu 2080-081.pdf
प्रस्तावित बजेट 06/25/2023 - 19:31 PDF icon आगामि आ.ब. को लागि प्रस्ताव.pdf
कर्मचारीहरुको कार्य विवरण । 06/12/2023 - 09:09 PDF icon कार्यविवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक(माघ फाल्गुण र चैत्र महिना) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरी प्रणालीमा दर्ता भएका नयाँ लाभग्राहीहरुको विवरण । 03/17/2023 - 09:20 PDF icon Bank Acc (1).pdf
शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन आ.व. २०७९-०८० 02/19/2023 - 14:04 PDF icon विद्यालय अनुगमन २०७९-०८०.pdf

Pages