FAQs Complain Problems

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा,गिटी/मिक्स गिटी,वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा बिक्री गर्ने कार्यको लागि E-Bid ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष :