FAQs Complain Problems

केराबारी गाउँपालिकाका क्वारेटाइन सेन्टरहरुमा केराबारी गाउँपालिका भित्रका सम्भावित व्यक्तिहरुको COVID 19 कोरोना भाइरस सम्बन्धि RDTपरिक्षणका झलकहरु ।