FAQs Complain Problems

केराबारी गाउँपालिकाको वुढी खोला, मुगु हुरहुरे खोला, खदम खोला, हचुवा खोला, भलुवा-लोहोन्द्रा खोला र तुर्के विराजे खोला वगरवाट दिगो रुपमा ढुङ्गा गिट्टी र वालुवा संकलन तथा उत्खनन् गर्ने प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

केराबारी गाउँपालिकाको वुढी खोला, मुगु हुरहुरे खोला, खदम खोला, हचुवा खोला, भलुवा-लोहोन्द्रा खोला र तुर्के विराजे खोला वगरवाट दिगो रुपमा ढुङ्गा गिट्टी र वालुवा संकलन तथा उत्खनन् गर्ने प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

आर्थिक वर्ष :