FAQs Complain Problems

केराबारी गाउँपालिकामा रहेका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयहरुमा विद्युतिय हाजिरी उपकरण खरिद तथा जडान कार्यको लागि दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष :