FAQs Complain Problems

“ हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको आधार ” नारा सहित २९ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसमा केराबारी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा अपाङ्गता साहयता सामाग्री वितरण ।